BL SERIESBL SERIES

Bơm BL được thiết kế đúc đồng bên trong, con dấu cơ khí đôi và thiết kế 3 loại cánh quạt riêng biệt. Cánh quạt được làm bàng ABLC3 phù hợp với nước biển và ứng dụng chống cát

S000055Wastewater Pumps0đQuantity: 1 cái


  •  
  • BL SERIES

  • Post on 09-06-2020 06:38:12 PM - 172 Views
  • Product code: S000055
  • Price: 0 đ

  • Bơm BL được thiết kế đúc đồng bên trong, con dấu cơ khí đôi và thiết kế 3 loại cánh quạt riêng biệt. Cánh quạt được làm bàng ABLC3 phù hợp với nước biển và ứng dụng chống cát


BL bảng 1
BL biểu đồ
 

  Reader Comments

     

 

Products in this Category

 

KEEP UP TO DATE

Subscribe to our event update e-newsletters if you would like to be kept up-to-date about McKarlen events, including our technical article and conferences.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second