CI Series

CI là dòng bơm trục ngang chuyên dụng trong các công trình cấp nước công nghiệp. Mang hình dáng thiết kế mới và công nghệ cải tiến, chắc chắn luôn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng khắc khe trong các công trình –  dự án.

Danh mục:

CI Series

CI là dòng bơm trục ngang chuyên dụng trong các công trình cấp nước công nghiệp. Mang hình dáng thiết kế mới và công nghệ cải tiến, chắc chắn luôn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng khắc khe trong các công trình –  dự án.

Danh mục:

zalo