CM Series

Máy bơm ly tâm đầu rời CM Series đáp ứng thông số kỹ thuật cho máy hút cuối, CM cung cấp nhiều tính năng và lợi ích giúp cải thiện hiệu suất, tăng độ tin cậy và giảm thời gian và chi phí bảo trì.

USING LIMITS/LİMITES UTILIZACIÓN/UTILISATION LIMITES

 • Liquid temperature between-10°C and +120°C
 • Ambient temperature between -10°C and +50°C
 • Max. working pressure 20 bar
 • Continuous service S1
 • Temperatura del liquido de -10 °C hasta +120 °C
 • Temperatura ambiente de -10 °Chasta +50°C
 • Presión máxima en el cuerpo de la bomba 20 bar
 • Funcionamiento continuo S1
 • Température du liquide entre-10°C et +12 °C
 • Températureambiante entre-10OC et +50OC
 • Mux. pression de service 20 bar
 • Service continu S1

zalo