HDP Series

HDP pumps are the ultimate choice for high head pumps designed for continuous, unattended operation. Over the years, they have proven their reliable performance in a wide range of challenging applications worldwide. HDP drain pumps are designed for professional use in harsh applications such as excavation, drainage, irrigation, light industry, commercial and residential and other industries.

Danh mục:

The vortex impeller is adopted in every series .Rotation of the impeller produc- es a whirling, centrifugal action between the impeller and the pump casing, and it moves the fluid through the pump. Being coupled with a wide pump casing, wastewater contaiing solid matters can be pumped out without obstruction

HDP

Máy bơm HDP là sự lựa chọn tối ưu cho bơm đầu cao được thiết kế cho hoạt động liên tục, không cần giám sát. Trong nhiều năm qua, họ đã chứng minh hiệu suất đáng tin cậy của họ trong một loạt các ứng dụng đầy thách thức trên toàn thế giới. Máy bơm thoát nước HDP được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp trong các ứng dụng khắc nghiệt như hố đào, thoát nước, tưới tiêu, công nghiệp nhẹ, thương mại và khu dân cư và các ngành công nghiệp khác.

Danh mục:

The vortex impeller is adopted in every series .Rotation of the impeller produc- es a whirling, centrifugal action between the impeller and the pump casing, and it moves the fluid through the pump. Being coupled with a wide pump casing, wastewater contaiing solid matters can be pumped out without obstruction

zalo