BOOSTER SYSTEM

To meet the current water demand, the pressure remains constant whether high-rise apartment buildings or large residential areas. By using variable speed control system booster, the system will ensure constant pressure providing comfort to the user. The design of a compact pressure system, with a pressure switch or installation of a pressure filter all takes place inside the system. The system is easy to install and operate without having to adjust any settings or adjustments.

Danh mục:

Hệ thống tăng áp

Để đáp ứng nhu cầu nước hiện nay, áp suất ko đổi dù chung cư cao tầng hay khu dân cư rộng lớn. Bằng cách sử dụng bộ tăng cường hệ thống điều khiển tốc độ thay đổi,  hệ thống sẽ đảm bảo áp suất không thay đổi mang lại sự thoải mái cho người dùng. Thiết kế của hệ thống thng áp nhỏ gọn, có công tắc áp suất hoặc cài đặt bộ lọc áp suất đều diễn ra bên trong hệ thống. Hệ thống dễ lắp đặt và vận hành không phải điều chỉnh bất kì cài đặt hay điều chỉnh nào.

zalo