SWM Series

Pumps that can filter water for swimming pools work on the principle that water is pushed into the pool from the shallow end and sucked out from the deep end. The pump helps to clean the water in the swimming pool without having to change the water, saving time and effort to change the pool water; helps the water to be circulated, clean and safe for swimmers.

Danh mục:

FEATURE

 

-High quality engineering grade

plastic steel material

-Large flow design, effcient work

-More comfortable water

environment

-Large flow design, effcient work

-Motor grade F, Improve durability

-Union design, easy to clean and

install

-Maximum suction: 2.5M

APPLICATION

-Circulating water sytem

-Aquaclture circulating water filtration

-Swimming pool pump Pool and SPA

Sytem

SWM Series

Có thể lọc nước cho bể bơi hoạt động dựa theo nguyên tắc nước được đẩy vào bể bơi từ đầu nông và hút ra từ đầu sâu. Bơm giúp lọc sạch nước trong bể bơi mà không cần phải thay nước, giúp tiết kiệm thời gian, công sức để thay nước hồ bơi; giúp nước được lưu thông tuần hoàn, sạch sẽ đảm bảo an toàn cho người bơi

Danh mục:

FEATURE

 

-High quality engineering grade

plastic steel material

-Large flow design, effcient work

-More comfortable water

environment

-Large flow design, effcient work

-Motor grade F, Improve durability

-Union design, easy to clean and

install

-Maximum suction: 2.5M

APPLICATION

-Circulating water sytem

-Aquaclture circulating water filtration

-Swimming pool pump Pool and SPA

Sytem

zalo